Ten serwis używa plików Cookie - więcej X

Szukaj ofert

Napisz do nas

Newsletter

Porady i artykuły

28.06.2015 w życie wchodzi nowelizacja ustawy o prawie budowlanym

28 czerwca 2015 roku w życie wchodzi nowelizacja ustawy o prawie budowlanym. Ma ona ułatwić życie inwestorom planującym budowę domów jednorodzinnych, ale nie tylko im. Dzięki zmianom ma także poprawić się koniunktura w branży budowlanej.
Najważniejsze zmiany mają dotyczyć rozpoczęcia budowy i wszelkich formalności z tym związanych. Oto najważniejsze z nich:
Rezygnacja z pozwoleń na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego.
Nowe regulacje oznaczają brak konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę lub rozbudowę wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile ich obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, czyli nie narusza granicy sąsiadów.
Jedyny wymóg dotyczy zgłoszenia planowanej budowy (zamiast dotychczasowego pozwolenia) wraz z wymaganą dokumentacją (projekt musi być zgodny z MPZP) dla danego typu budowli. Okres oczekiwania na ewentualny sprzeciw administracji wyniesie 30 dni. Do tej pory czas oczekiwania na zgodę wynosił ok. 60 dni, a w dużych miastach wydłużał się nawet do 3 miesięcy.
Wydawanie pozwoleń na budowę możliwe, gdy inwestor uzna, że jest to dla niego korzystniejsze.
Chodzi o sytuację, gdy inwestor jest jedyną stroną postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Dzięki tej operacji inwestor zyska co najmniej 14 dni.
Więcej obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia, a nie jak dotychczas pozwolenia na użytkowanie.
W katalogu takich obiektów znajdą się: warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże na pięć stanowisk, obiekty magazynowe, budynki kolejowe oraz place składowe, postojowe, parkingi a także stawy rybne.
Likwidacja obowiązku zgłoszenia planowanego terminu rozpoczęcia prac budowlanych.
Dzięki nowelizacji zniesiono obowiązek zgłaszania – na 7 dni przed rozpoczęciem budowy – terminu planowanego rozpoczęcia budowy.
Modyfikacji ulegają kwestie formalne, związane z rozpoczęciem budowy.
Z końcem czerwca nie będą już konieczne zaświadczenia dotyczące dostaw energii, wody, ciepła i gazu, o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, czy o możliwości dostępu do drogi publicznej. Wszelkie uwagi co do braków w dokumentacji urząd musi zgłosić w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosków.
Zniesiony zostanie nakaz dostarczenia oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której będzie obiekt, z drogą publiczną.
Czas tzw. milczącej zgody na użytkowanie (brak sprzeciwu administracji) skrócony z 21 do 14 dni.
Nowelizacja zakłada możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za dokonanie samowoli budowlanej.
Projekt nie przewiduje zmiany dotychczasowych zasad ustalania opłaty legalizacyjnej i nie liberalizuje wymogów stawianych inwestorom w procesie legalizacji samowoli budowlanej.
Możliwość rozłożenia na raty opłat legislacyjnych na podstawie wniosku złożonego do wojewody.
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę i zgłoszeń, zawierający rodzaj zamierzenia budowlanego, datę złożenia wniosku, nazwiska inwestora oraz projektanta będzie ogólnie dostępny w internecie na stronie Biura Informacji Publicznej.
 
Decyzje o pozwoleniu na budowę przestają być wymagane, także dla mniejszych obiektów, dla których wystarczy jedynie zgłoszenie. Należą do nich wolnostojące parterowe budynki gospodarcze − w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie o powierzchni zabudowy do 35 m2, wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2, czy tej samej powierzchni wolnostojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych. Zwiększono też do 50 m² powierzchnię zabudowy wiat, których budowę wystarczy zgłosić.
« lista porad

Nasi partnerzy

  • Pronetix

Full House Nieruchomości

45-057 Opole
ul. Ozimska 9-11/11
tel. +48 603 794 236
biuro@fullhouse.opole.pl
Jeśli na naszej stronie nie znajdziesz tego czego szukasz to kliknij na "zleć szukanie" - będziemy szukać za Ciebie według Twoich wytycznych!