Ten serwis używa plików Cookie - więcej X

Szukaj ofert

Napisz do nas

Newsletter

Polityka bezpieczeństwa RODO

Informacje na temat ochrony danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu jest  FULL-HOUSE MIROSŁAW MORAWSKI z siedzibą w Opolu,  ul. Ozimska 9-11/11.
2.  Z administratorem można się kontaktować:
bezpośrednio w siedzibie firmy
telefonicznie, pod numerem: 603 794 236
mailowo:miroslaw.morawski@o2.pl,m.morawski@fullhouse.opole.pl, biuro@fullhouse.opole.
pl
3. Dane są potrzebne w celu wyjaśnienia zgłaszanej sprawy,  przedstawienia ofert handlowych lub realizacji zamówienia.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
5. Zebrane dane będą przechowywane do czasu wyjaśnienia zgłoszonej sprawy lub wycofania zgody. W przypadku realizacji umowy dane przechowywane będą zgodnie z wymogami administracyjnymi. Dane potrzebne do wystawienia faktur przechowywane będą przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku wynikającego ze zobowiązania podatkowego.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane mogą być ujawniane na mocy przepisów prawa lub na mocy umowy powierzenia: firmom zajmującym się serwisowaniem sprzętu IT, obsługą strony, do biura rachunkowego i notariusza.
7. Wyrażenie zgód jest dobrowolne. Brak zgody skutkować będzie:
1- brakiem możliwości wyjaśnienie zgłaszanej sprawy
2 i 3- brakiem możliwości kontaktu w celu udzielenia informacji handlowych
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do bycia zapomnianym, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Klauzula skrótowa
Administratorem Pani/Pana danych jest FULL-HOUSE MIROSŁAW MORAWSKI z siedzibą w Opolu, ul. Ozimska 9-11/11. Więcej informacji uzyskać można:
- telefonicznie, pod numerem: 603 794 236
-mailowo: miroslaw.morawski@o2.pl,m.morawski@fullhouse.opole.pl,biuro@fullhouse.opole.pl
- bezpośrednio w siedzibie firmy

Nasi partnerzy

  • Pronetix

Full House Nieruchomości

45-057 Opole
ul. Ozimska 9-11/11
tel. +48 603 794 236
biuro@fullhouse.opole.pl
Jeśli na naszej stronie nie znajdziesz tego czego szukasz to kliknij na "zleć szukanie" - będziemy szukać za Ciebie według Twoich wytycznych!